Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Yogatrainer gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yogatrainer, www.yogatrainer.nl zijn hier te downloaden.

1.2 Deelnemer: degene die een door Yogatrainer georganiseerde Workshop of Training volgt of wenst te volgen bij YogaTrainer.

1.3 Yogatrainer is gevestigd te Eindhoven aan de Marconilaan 2, 2B, 4A en 4B en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 17164557 onder de naam Corazon Events.

1.4 Een Strippenkaart: een lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.5 Lidmaatschap: een door Yogatrainer uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Yogatrainer.

1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yogatrainer, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.7 Website: de website van Yogatrainer: www.yogatrainer.nl

1.8 Workshop: een bij Yogatrainer te geven of gegeven workshop.

1.9 Training: een bij Yogatrainer te geven of gegeven training

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen, Losse Lessen, Workshops, reizen Trainingen bij Yogatrainer. Door deelname aan een Losse Les, Workshop, Training of Reis verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yogatrainer kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Yogatrainer zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Lidmaatschap, strippenkaart en Losse Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap of een strippenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogatrainer het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 Yogatrainer geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

 • LIDMAATSCHAP STANDAARD
  Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
  Geldigheid: doorlopend.
  De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit per email naar info@yogatrainer.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.
 • STRIPPENKAART
  Deze kaart geeft recht op een aantal lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.
  Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Lessenkaart.
 • LOSSE LES
  Dit is een eenmalige door een Student te betalen en te volgen les bij YogaTrainer, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij Yogatrainer. Nadat de medewerker van YogaTrainer de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student een token. Deze token dient voor aanvang van de les of workshop aan de betreffende docent te worden gegeven.

4. Betaling, Automatische Incasso, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Lidmaatschap, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online) of automatische incasso. Alle betalingen lopen via MultiSafePay. Indien de Student via de Website een Lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan YogaTrainer toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt bij maandabonnementen op de eerste werkdag van de maand. Automatische incasso hanteren wij bij maandabonnementen. Je abonnement is een doorlopend abonnement. Advies: noteer ook steeds zelf de einddatum van je lidmaatschap, zodat de incasso verwacht wordt.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. YogaTrainer behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in YogaTrainer, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4 YogaTrainer biedt nieuwe Studenten die via de website een Lidmaatschap afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 7 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld via dit formulier. YogaTrainer zal de Student vervolgens binnen 7 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Lidmaatschap voor de eerste maal afsluiten.

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 • Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 10 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
 • Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij binnenkomst.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “afmelden” te klikken bij de betreffende les.

5. Lesrooster

5.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Yogatrainer behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogatrainer, vermelding op de Website en/of per notificatie via ons boekingssysteem YogiBit.

5.2 Yogatrainer behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5.3 Yogatrainer is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen of andere momenten de deuren te sluiten.

6. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap

6.1 De Student kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen. Let op: doe dit voor de eerste van de maand. Je abonnement loopt dan nog een maand door. Bijvoorbeeld: als je vóór 1 januari opzegt loopt je abonnement tot 1 februari. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yogatrainer en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yogatrainer.nl.

6.3 Indien een Student, na beëindiging van een Lidmaatschap, opnieuw een Lidmaatschap wil aangaan,  kan  een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden gebracht.

7. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Reis en Inschrijfgeld

7.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat YogaTrainer het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

7.2 Bij deelname aan een Reis dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Reis te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Reis Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Reis te worden voldaan aan Yogatrainer. Een deelnemer kan aan een Reis deelnemen nadat de deelnemer de volledige Reis Prijs heeft betaald.

8. Workshop & huur: Rooster en Annulering

8.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Yogatrainer behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in YogaTrainer, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

8.2 Yogatrainer behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogatrainer.nl.

8.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

8.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen geld terugbetaald.

8.6 Indien een ruimte van Yogatrainer verhuurd wordt aan een externe partij, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Tot 30 dagen tevoren kan men kosteloos annuleren. Betaalde bedragen worden in dat geval geretourneerd. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook indien geannuleerd wordt. Dat is voor risico van de huurder. 

9. Reis: Annulering

9.1 Annulering van deelname aan de geplande Reis kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogatrainer.nl.

9.2 Tot 60 dagen voor de geplande Reis kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

9.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Reis datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Reis Prijs in rekening wordt gebracht.

9.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Reis, wordt de reeds betaalde Reis Prijs niet terugbetaald.

9.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Reis, wordt de reeds betaalde Reis Prijs niet terugbetaald.

9.6 YogaTrainer behoudt zich het recht voor de Reis te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Reis Prijs terugbetaald.

10. Ademtrainingen

10.1 Voor ademtrainingen gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan een van onze trainingen. Actief drugsgebruik is niet toegestaan bij deelname. Ook psychische klachten en psychiatrische aandoeningen (denk aan psychoses, borderline, depressies, diepe burn-outs etc) zijn een NO-GO voor onze groepstrainingen. Ademtraining kan zeker dienend zijn, alleen in 1 op 1 sessies kunnen wij optimale veiligheid bieden, die nodig is.

10.2 Yogatrainer is niet aansprakelijk voor de risico’s en gevolgen van deelname aan van onze trainingen, lessen, workshops en reizen.

11. Huisregels

11.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yogatrainer volgen:

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yogatrainer.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
 • Yogatrainer stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YogaTrainer niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

11.2 Yogatrainer behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot YogaTrainer te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Yogatrainer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Reizen bij, of verzorgd door, Yogatrainer.

12.2 Yogatrainer werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Reis bij, of verzorgd door, Yogatrainer, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YogaTrainer adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Reis.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

13. Persoonsgegevens

13.1 Yogatrainer verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogatrainer gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.2 Yogatrainer gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogatrainer en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogatrainer, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogatrainer.nl. De Student en Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van YogaTrainer gebruik kan worden gemaakt.

13.3 YogaTrainer geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Reis, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogatrainer zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.